Auto Insurance

Przepisy o przeciwdziałaniu lichwie wejdą w życie już w maju

Uchwalony pakiet zmian mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości w udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim wchodzi w życie już 18 maja tego roku. Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie wprowadza zmiany między innymi do przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawodawca w dodanych nowymi przepisami art. […]
Read more

Kancelaria finalizuje umowę zakupu praw do projektów farm PV

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp. k. doradzała Deweloperowi specjalizującemu się w odnawialnych źródłach energii w kolejnej transakcji sprzedaży 12 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 27,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość inwestycji na etapie projektowym wynosi ponad 800 000 euro. Projektem kierowała adw. Aleksandra Czekaj specjalizująca się w ekoenergetyce i […]
Read more

Prokurent samoistny – władza absolutna?!

Prokurent samoistny, czyli kto? Nie wchodząc szczegółowo w zagadnienia dotyczące rodzaju prokury, w przypadku tzw. prokury samoistnej (jednoosobowej) określona osoba może dokonywać czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury nie można ograniczyć wobec osób trzecich, chyba że obejmuje ona prawo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu (lub wspólnikiem uprawnionym […]
Read more

Brak produktów w koszyku.