Auto Insurance

Prokurent samoistny – władza absolutna?!

Prokurent samoistny, czyli kto? Nie wchodząc szczegółowo w zagadnienia dotyczące rodzaju prokury, w przypadku tzw. prokury samoistnej (jednoosobowej) określona osoba może dokonywać czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokury nie można ograniczyć wobec osób trzecich, chyba że obejmuje ona prawo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem zarządu (lub wspólnikiem uprawnionym […]
Read more