Doradztwo prawne dla klienta biznesowego

Prawo ochrony konkurencji

Group 209

W związku z rozwojem przedsiębiorczości szeroko rozumiane prawo antymonopolowe oraz ochrona konkurencji i konsumentów to zagadnienia o coraz większym znaczeniu praktycznym. Kancelaria Halaś i Wspólnicy oferuje wieloaspektowe, doradztwo prawne, obejmujące również wdrożenie stosownych działań prewencyjnych.

W zakresie prawa konkurencji, zespół naszej Kancelarii przeprowadza analizy planowanych przez klientów projektów pod kątem zgodności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dokonujemy oceny działalności gospodarczej naszych Klientów. Identyfikujemy możliwe ryzyka naruszenia przepisów prawa antymonopolowego oraz dokonujemy oceny praktyk pod kątem ograniczenia konkurencji, ochrony praw konsumentów i kwestii związanych z zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne dotyczące ochrony prywatnych interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji dot. m.in. takich kwestii jak naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa czy naruszanie zakazu konkurencji oraz opiniuje reklamy pod kątem ich zgodności z prawem

Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami

  • przygotowywania opinii prawnych dotyczących zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności w zakresie nieuczciwej reklamy;
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami ochrony konkurencji dotyczącymi porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej
  • przygotowanie opinii prawnych dotyczących wzorców umów oraz regulaminów świadczenia usług, regulaminów akcji promocyjnych oraz kampanii reklamowych pod względem zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów;
  • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK;
  • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami powszechnymi
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Szybki kontakt

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych na każdym etapie ich funkcjonowania.
online
Nasze

Usługi

Nowa oferta

dzielimy się doświadczeniem

Brak produktów w koszyku.