Doradztwo prawne z zakresu

Prawo karne

Kancelaria Halaś i Wspólnicy zapewnia obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi.

W zakresie podjętej obrony prawnicy Kancelarii uczestniczą w czynnościach procesowych przed organami ścigania, sporządzają środki odwoławcze oraz negocjują możliwość konsensualnego zakończenia postępowania. Kancelaria działa również na rzecz pokrzywdzonych przestępstwami, zabezpieczając ich interesy. Konstruujemy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz sporządzamy pisma procesowe, a także zapewniamy zastępstwo na rozprawach i posiedzeniach.

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, Udzielamy profesjonalnego wsparcia w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print

Szybki kontakt

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych na każdym etapie ich funkcjonowania.
online
Nasze

Usługi

Nowa oferta

dzielimy się doświadczeniem