Doradztwo prawne z zakresu

Prawo cywilne

Group 228

Klienci Kancelarii Halaś i Wspólnicy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo w sprawach cywilnych, w tym zwłaszcza w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Oferujemy pomoc w ramach doradztwa merytorycznego na etapie negocjacji umów, jak i fachowego zastępstwa procesowego. Reprezentujemy Klientów także w toku realizacji ich roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Do powierzonej nam sprawy podchodzimy z uwagą i zaangażowaniem. – uzyskanie dla Klienta odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy jest dla nas równie istotne jak naprawienie wielomilionowych szkód powstałych na skutek niekorzystnych decyzji inwestycyjnych podejmowanych pod wpływem błędu.

Kancelaria świadczy pomoc także w zakresie prawa spadkowego. Doradzamy Klientom i reprezentujemy ich przy dokonywaniu wszelkich czynności na wypadek śmierci. Nadto prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i postępowania działowe, w ramach czynności przedprocesowych, jak i postępowań sądowych.

Ponieważ prawo umów to szeroka i wymagająca specjalistycznej wiedzy gałąź prawa, która decyduje o powodzeniu strategii biznesowych zapewniających przedsiębiorstwu możliwość skutecznej realizacji projektu, decydujące znaczenie ma każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół. Podejmując się realizacji małego czy dużego przedsięwzięcia, warto więc zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo prawne

Podstawą sukcesu jest dobrze napisana umowa, która zabezpieczy strony na wypadek konfliktu lub niepowodzenia. Kancelaria Halaś i Wspólnicy przygotowuje umowy dopasowane do indywidualnych potrzeb, zapewniając tym samym najlepsze rozwiązania prawne, w celu realizacji zamierzonych celów biznesowych.

Na gruncie prawa zobowiązań zespół Kancelarii sporządza i opiniuje projekty umów inwestycyjnych oraz o współpracy, umów sprzedaży, umów świadczenia usług oraz innych kontraktów dotyczących zobowiązań. Wieloletnie doświadczenie naszych pełnomocników w sprawach cywilnych gwarantuje najwyższą jakość obsługi oraz rozwiązanie problemu w sposób najlepiej zabezpieczający interesy Klienta.

Oferujemy pomoc na każdym z etapów, związanych z realizacją przedmiotu kontraktu. Wspieramy w negocjacjach warunków biznesowych, kompleksowo opracowujemy umowy oraz dbamy o zabezpieczenie ich wykonania. W razie wystąpienia problemów niemożliwych do rozwiązania na drodze polubownej, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Naszym celem jest zapewnienie Klientom poczucia bezpieczeństwa prawnego, dlatego zawsze poszukujemy praktycznych rozwiązań. Dbamy także o wdrożenie stosownych działań profilaktycznych, zabezpieczających skuteczne wykonanie postanowień kontraktu. 

  • Umowy inwestycyjne
  • Umowy o współpracy
  • Umowy o świadczenie usług
  • Ogólne warunki umów / wzorce umowne
  • Regulaminy sprzedaży, konkursów
  • Postępowania spadkowe
  • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Nasze

Usługi

Nowa oferta

dzielimy się doświadczeniem