Doradztwo prawne dla klienta biznesowego

RODO

Zagadnienie danych osobowych dotyczy większości przedsiębiorców, tym samym przybierając na znaczeniu w kontekście m.in. przeprowadzanych rekrutacji, sprzedaży produktów czy działań marketingowych, a więc szeregu aktywności, podejmowanych w niemal każdym przedsiębiorstwie.

Naszym Klientom oferujemy stałe wsparcie w zakresie ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim oferujemy pomoc we wdrożeniu szeregu sprawdzonych działań profilaktycznych, przynoszących korzystne rezultaty biznesowe i wizerunkowe.

Monitorujemy zmieniające się przepisy, regulujące pośrednio lub bezpośrednio przetwarzanie danych osobowych w celu wsparcia przedsiębiorstw w skutecznym przystosowaniu się do zmian. Bieżąca weryfikacja przepisów o przetwarzaniu danych osobowych jest pewnym sposobem na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego ustawodawcy.

Wspieramy klientów w regulowaniu przetwarzania danych w ramach grup kapitałowych. Posiadamy doświadczenie w audytowaniu już wdrożonych projektów oraz całych przedsiębiorstw w zakresie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych, również pod kątem wymagań branżowych.

 • Wdrożenia RODO
 • Szkolenia
 • Audyty prawne
 • Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych
 • Doradztwo podczas kontroli UODO
 • Reprezentacja w postępowaniach przed UODO
 • Bieżące doradztwo i wsparcie inspektorów ochrony danych osobowych (IOD)
 • Przygotowywanie dokumentacji w tym polityk prywatności, klauzul informacyjnych, umów powierzenia
 • Mapowanie procesów przetwarzania danych i wsparcie w nowych projektach
 • Szkolenia
 • Audyty prawne

Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Nasze

Usługi