Doradztwo prawne dla klienta biznesowego

Prawo spółek

ico_biznes

Funkcjonowanie spółek prawa handlowego jest wieloaspektowym i niezwykle skomplikowanym procesem.

Funkcjonowanie spółek prawa handlowego jest wieloaspektowym i niezwykle skomplikowanym procesem. Dla pełnej realizacji swoich celów biznesowych spółki potrzebują doradztwa doświadczonych specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę, a także biznesowe podejście do potrzeb klienta. Tylko pełna kompleksowość usługi prawnej daje poczucie prawnego bezpieczeństwa.

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych na każdym etapie ich funkcjonowania. Świadczymy usługi począwszy od wsparcia w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa aż po ewentualne zakończenie jego działalności.

W zakresie obsługi korporacyjnej asystujemy w pracy organów spółek oraz opracowujemy  projekty ich uchwał i akty prawa wewnętrznego. Nasza pomoc prawna obejmuje zarówno wsparcie w kwestiach podstawowych, jak przygotowanie dokumentacji dla rady nadzorczej, obsługę posiedzeń wspólników i akcjonariuszy czy zgłoszenie sprawozdania finansowego do Repozytorium Dokumentów Finansowych, ale także w kwestiach takich, jak podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki czy stworzenia podstaw właściwego ładu korporacyjnego w spółce. Pomagamy w zapewnieniu należytego współdziałania wspólników oraz akcjonariuszy spółki. Minimalizujemy ryzyka zaskarżenia uchwał organów.

Naszym Klientom doradzamy również w przypadku naruszenia przez wspólników ładu korporacyjnego czy zakazu konkurencji. W tym zakresie proponujemy rozwiązania prowadzące do złagodzenia skutków nielojalnych działań pozostałych wspólników. Posiadamy doświadczenie w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał spółek kapitałowych, wyłączeniem wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykupem akcji mniejszościowych wspólników spółki akcyjnej (tzw. squeeze out).

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w zakresie przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć spółek handlowych, w tym nabywaniu udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, dokonywaniu ich przekształceń oraz podziałów.

Znajomość realiów biznesowych ułatwia nam zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Połączenie stale pogłębianej wiedzy eksperckiej i biznesowej sprawia, że oferowana przez nas pomoc dostosowana jest do charakteru prowadzonej działalności przedsiębiorstwa i realiów rynkowych. #BezpiecznyBiznes

 • Rejestracja spółki
 • Due diligence spółki
 • Umowa spółki
 • Statut spółki (redagowanie, opiniowanie)
 • Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia wspólników
 • Organizacja i przeprowadzanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy
 • Umorzenie udziałów, umorzenie akcji
 • Podniesienie kapitału zakładowego
 • Obniżenie kapitału zakładowego
 • Kupno, sprzedaż udziałów, akcji
 • Przejęcie spółki
 • Połączenie spółek
 • Wyłączenie wspólnika
 • Zaskarżanie uchwał wspólników, akcjonariuszy
 • Kontrakty menadżerskie
 • Rozwiązanie, likwidacja spółki
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Nasze

Usługi

Nowa oferta

dzielimy się doświadczeniem