Gazociągi i słupy

Posiadasz na działce gazociąg lub słup energetyczny? Twoje prawo własności jest ograniczone w inny sposób? Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie!

Napisz do nas: odszkodowania@halasiwspolnicy.pl

Co jest potrzebne do analizy sprawy?

  • nr działki, na której posadowione jest urządzenie przesyłowe
  • nr księgi wieczystej
  • dokumenty potwierdzające posadowienie urządzenia – decyzje administracyjne, w tym decyzję zezwalającą na lokalizację urządzenia na działce (ograniczającą korzystanie z nieruchomości)
  • informację o wypłaconych odszkodowaniach (nawet, jeżeli wypłacono odszkodowanie za zniszczone uprawy, wciąż możemy domagać się innych świadczeń).

Jeżeli nie posiadasz dokumentów związanych z posadowieniem urządzenia – należy ustalić, kto jest jego operatorem (np. w przypadku gazociągów – najpierw trzeba ustalić jego rodzaj).

Pobierz udostępnione wzory wniosków, wypełnij swoimi danymi i złóż do odpowiedniego podmiotu.

W przypadku, gdy nie wiesz, do kogo zwrócić się z pismem – zachęcam do kontaktu z kancelarią, która podpowie, gdzie szukać dokumentów.

Możesz również zlecić Kancelarii pozyskanie odpowiednich dokumentów – koszt takiej usługi to 369 zł brutto (w tym 23% VAT).

Mam dokumenty, co dalej?

Jeżeli zgromadziłeś potrzebne dokumenty, prześlij je nam do analizy – na tej podstawie albo poprosimy o ich uzupełnienie albo przedstawimy możliwe do uzyskania rodzaje świadczeń i tryb w jakim mogą być dochodzone.

Ile to kosztuje?

Wszystko zależy od konkretnej sprawy, w pierwszej kolejności zawsze podejmujemy próbę przedsądowego dochodzenia roszczeń, analizujemy również możliwość wystąpienia do właściwych organów tak, żeby czas trwania postępowania był jak najkrótszy. Każdy otrzymuje wycenę i może zdecydować, czy podjąć współpracę z kancelarią i w jakim zakresie.

UWAGA

Jeżeli zleciłeś wcześniej Kancelarii pozyskanie dokumentacji i zdecydujesz się na dalszą współpracę koszt usługi zostanie pomniejszony o uiszczoną uprzednio kwotę. 

Zdecydowałem się na współpracę, czy będę musiał wystąpić na drogę sądową?

W przypadku, gdy analiza dokumentacji na to pozwoli, odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości zostanie ustalone w postępowaniu administracyjnym.

Bądź na bieżąco!

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania zostaje ustalona przez organ administracji publicznej, a wysokość wynagrodzenia może wynikać z prowadzonych negocjacji pozasądowych lub opierać się na operacie szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego,

Czytaj więcej »

Brak produktów w koszyku.