Ochronić względną równowagę płci

Doradztwo prawne

Ochronić względną równowagę płci

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Po blisko 10ciu latach porozumienie w sprawie dyrektywy o udziale kobiet w zarządach zostało osiągnięte przez Parlament Europejski i Rada UE. 7 grudnia 2022 r. opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. Dyrektywa weszła w życie 27 grudnia 2022 r. Teraz Państwa członkowskie będą miały jeszcze dwa lata na jej transpozycję i wdrożenie zmian do krajowego porządku prawnego. Jednak spółki, których dyrektywa dotyczy, mają czas do końca czerwca 2026 r. na spełnienie wymagań stawianych im przez niniejszy akt prawny. Do tego czasu udział kobiet ma wzrosnąć co najmniej do 40% w radach nadzorczych lub przynajmniej 33% we władzach spółek.

Porady online

Prawniczy Help Desk

W preambule wskazano, że dyrektywa ma służyć zapewnieniu stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz realizacji celu polegającego na zrównoważonej pod względem płci reprezentacji na najwyższych stanowiskach kierowniczych poprzez ustanowienie zestawu wymogów proceduralnych dotyczących procesu selekcji kandydatów w celu powołania lub wybrania na stanowiska dyrektorskie przy zapewnieniu przejrzystości i na podstawie zasług. Ustawodawca unijny operuje pojęciem „niedostatecznie reprezentowanej płci” (NRP), choć de facto, idąc za preambułą, chodzi o kobiety, stanowiące w Unii Europejskiej 60% absolwentów uczelni wyższych, ale w dalszym ciągu istotnie niedostatecznie reprezentowane przy obsadzie stanowisk kierowniczych.
W myśl dyrektywy, w sytuacji gdy nie zostaną określone parytety do połowy czerwca 2026 r, trzeba będzie wówczas dostosować cały proces doboru kandydatów w taki sposób, aby członków organów wybierać w sposób niedyskryminacyjny w oparciu o z góry określone, jasne, neutralnie sformułowane i jednoznaczne kryteria, oraz przy wybieraniu między kandydatami posiadającymi równorzędne kwalifikacje pod względem odpowiedniości, kompetencji i wyników w pracy – pierwszeństwo przyznawać kandydatowi należącemu do NRP.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź