Uważaj na #hashtag

Doradztwo prawne

Uważaj na #hashtag

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zgodnie z komunikatem Prezesa UOKIK, w ramach prowadzonych postępowań w sprawie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych oraz podejrzenia scamu, organ skierował wystąpienia do kilkudziesięciu wiodących influencerów zbierając informacje o funkcjonowaniu branży influencer marketingu oraz weryfikując prawidłowość oznaczania przez nich treści reklamowych w mediach społecznościowych. Kilku odpytywanych twórców nie udzieliło informacji lub nie przesłało dokumentów, których zażądał Urząd, co wiązało się z nałożeniem przez Urząd kar w wysokości łącznej 139 tysięcy zł.
Nieudzielenie odpowiedzi niesie za sobą konsekwencje prawne i finansowe – to naruszenie przepisów i może skończyć się nałożeniem kary finansowej nawet do 50 mln euro. Mając na uwadze wszystkie okoliczności, Prezes UOKiK wydał 6 decyzji, które dotyczą ukarania influencerów za brak współpracy. Ukarani zostali: Kruszwil Marek Kruszel (50 tys. zł), MD Marcin Dubiel (25 tys. zł), Maffashion Julia Kuczyńska (30 tys. zł), Paweł Malinowski (20 tys. zł), Marcin Malczyński (10 tys. zł) oraz Marley Marlena Sojka (4 tys. zł). Decyzje nie są prawomocne. Influencerom przysługuje odwołanie do sądu.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Prezes UOKiK przewodzi konsultacjom z organizacjami branżowymi i agencjami marketingowymi, których celem jest wypracowanie rekomendacji dla użytkowników mediów społecznościowych w zakresie oznaczania treści komercyjnych. Z naszych doświadczeń w prowadzeniu spraw przed Urzędem wynika, że uchylanie się od odpowiedzi na zadane pytania lub ignorowanie wezwań nie jest dobrym sposobem na rozwiązywanie problemów klientów, a próba uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności przy pomocy tej taktyki zazwyczaj nie odnosi pozytywnego rezultatu (zwłaszcza, że zapłacenie kary musi powodować zakończenia sprawy). „Gdy surfujemy po sieci i podglądamy życie naszych ulubionych gwiazd, nie chcemy, aby podprogowo sprzedawały nam np. wkładki do butów zwiększające kreatywność, których nawet nie przetestowały” – komentuje Prezes UOKiK
Tym samym, należy pamiętać, że media społecznościowe umożliwiające tworzenie kampanii reklamowych podlega pewnym regułom, których należy przestrzegać, by potencjalni nabywcy towarów i usług mogli korzystać z ochrony jaką dają im przepisy dotyczące konsumentów. Treści promocyjne powinny zawierać precyzyjne informacje o współpracy z producentem lub usługodawcą, a odbiorca powinien dzięki temu uzyskać wiedzę, że prezentowany materiał jest sponsorowany lub stanowi przejaw współpracy influencera z szeroko pojętym reklamodawcą. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prawidłowego oznaczania materiałów komercyjnych w mediach społecznościowych – zapraszamy do kontaktu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź