Sukces Kancelarii – wygrana w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie

Doradztwo prawne

Sukces Kancelarii – wygrana w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny wyrok dla klienta reprezentowanego przez naszą kancelarię w niedawno rozpoznawanej sprawie związanej z zakwestionowanym wyborem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Rozprawa trwała ponad 5 godzin i zakończyła się korzystnie dla naszego Klienta, dzięki zaangażowaniu naszego Zespołu, w tym adw. Aleksandry Czekaj, która reprezentowała Klienta na rozprawie.

Spory przed Krajową Izbą Odwoławczą są sprawami trudnymi i pełnymi nieoczekiwanych zwrotów. Nasza kancelaria miała okazję reprezentować Zamawiającego w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w związku z zakwestionowanym wyborem w ww. przetargu.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Przeciwnik wnoszący odwołanie podnosił szereg zarzutów, które stawiały pod znakiem zapytania legalność oraz uczciwość wyboru dokonanego przez naszego Klienta. Wśród zarzutów znajdowały się m.in.:

1. Rażąco niska cena: Przeciwnik sugerował, że nasz Klient, jako zamawiający, wybrał ofertę z rażąco niską ceną, która podważała zdolność do wykonania usługi na odpowiednim poziomie oraz z uwzględnieniem wszystkich elementów zamówienia.

2. Nieprawdziwe informacje: Przeciwnik twierdził, że wybrany wykonawca, złożył nieprawdziwe oświadczenia, czym wprowadził zamawiającego w błąd, a w konsekwencji nie powinien być wyłoniony jako zwycięzca przetargu.

3. Niespełnienie warunków udziału: Przeciwnik zarzucał, że wykonawca wyłoniony w postępowaniu, nie spełnił wymogów formalnych udziału w przetargu, w tym brak był spełnienia przez niego warunków dotyczących posiadania odpowiednich uprawnień i doświadczenia, przez co Zamawiający powinien odrzucić jego ofertę.

4. Brak wystosowania przez Zamawiającego wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych, który miał sprowadzać się do braku wykazania potencjału osobowego do wykonania zamówienia przez wybranego wykonawcę,

które to w konsekwencji miały stanowić naruszenie przez Zamawiającego art. 239 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

„Takie sprawy zawsze wymagają przeprowadzenia dogłębnej analizy prawnej, ale też znajomości stanu faktycznego i wiedzy z zakresu obszaru, którego dotyczy zamówienie. W sprawie, w której reprezentowałam Klienta, pojawiło się kilka zarzutów, jednak Krajowa Izba Odwoławcza, po kilkugodzinnej rozprawie, zaaprobowała stanowisko reprezentowanego przez nas Klienta.” – wskazuje adwokat Aleksandra Czekaj.

Sprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą to wymagają nie tylko znajomości prawa, ale przede wszystkim doświadczenia, zaangażowania i zdolności do skutecznego reprezentowania klientów w trudnych sytuacjach. Przegrana oznacza w takim przypadku nie tylko konieczność poniesienia kosztów postępowania przed KIO, ale często obowiązek wyboru znacznie droższej oferty, dlatego w takich sprawach warto korzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego.
Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie przeprowadzenia zamówienia publicznego lub w reprezentacji przed KIO, zachęcamy do kontaktu pod adresem: biuro@halasiwspolnicy.pl.

Materiał stanowi informowanie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. #autopromocja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź

Brak produktów w koszyku.