Jak bardzo liczy się ESG?

Doradztwo prawne

Jak bardzo liczy się ESG?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Raportowanie kwestii E- środowiskowych, S – społecznych, G – ładu korporacyjnego, kiedyś dobrowolność, dziś – powoli staję się koniecznością. Z jednej strony głośno mówi się o tym, że postępująca w zawrotnym tempie degradacja środowiska naturalnego powoduje, że mamy mało czasu na zmiany, a działania powinny zostać podjęte nie tylko przez władzę publiczną, ale także przez sektor prywatny. Z drugiej strony wymogów, rekomendacji i standardów obejmujących kwestie środowiskowe i klimatyczne jest sporo, a ostatnie miesiące przyniosły znaczące zmiany w tym zakresie. Regulacje unijnie z zakresu zrównoważonego rozwoju to nie lada wyzwanie, nie tylko dla podmiotów rynku finansowego, ale i spółek niefinansowych. Ci pierwsi zostali zobowiązani do opracowania licznych kwestii z zakresu zrównoważonego rozwoju. Kluczowe regulacje, w tym SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) oraz taksonomia, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), przewidują obowiązki w zakresie m.in. rozszerzonego zakresu raportowania niefinansowego, uwzględniania ryzyk ESG w działalności inwestycyjnej oraz raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju. Spółki natomiast zostały zobowiązane do rozszerzenia raportowanych informacji o kwalifikacje działalności do taksonomii. Pierwsze raporty ukazały się w roku 2022 za rok 2021.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Jednak pewne obowiązki w zakresie zobowiązań wynikających z regulacji ESG zostały nałożone pośrednio także na spółki giełdowe. Zobowiązania nałożone w tym zakresie na sektor finansowy, pośrednio mają wpływ na każdy podmiot poszukujący finansowania lub inwestora. Bieżący rok oraz kolejne lata będą okresem intensywnych wdrożeń, w tym realizacji obowiązków wynikających z regulacji ESG. To wszystko powoduje, że trudno będzie już nie uwzględniać zagadnień ESG – niemal każdy sektor gospodarki zostanie dotknięty wpływem tych regulacji. Z roku na rok obowiązków będzie więcej, będą szersze, będą nakazywały raportować dokładniej, a co ważne – będą podlegały dogłębnej weryfikacji przez audytorów.
Potrzeby interesariuszy w zakresie informacji niefinansowych znacznie wzrosły w ostatnich latach i należy oczekiwać, że będą rosły nadal. Jednym z powodów takiego zjawiska jest rosnąca świadomość, że kwestie zrównoważonego rozwoju mogą zagrażać wynikom finansowym przedsiębiorstw, a inwestorzy chcieliby lokować swój kapitał z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Ostatnie miesiące i lata, zrewolucjonizowały rozumienie raportowania niefinansowego, a to niewątpliwe spowoduje, że w raportach tych zobaczymy mniej kolorowych grafik, a zdecydowanie więcej merytorycznej analizy.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź