Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r.

Doradztwo prawne

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, w odniesieniu do formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji.  

Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianą Rozporządzenia MAR, która to zmiana jest stosowana od 1 stycznia 2021 r. Był to tzw. MAR light, który wprowadził m.in. zmiany w zakresie prowadzenia list insiderów dla podmiotów z rynku rowoju MŚP (NewConnect i ASO Catalyst). Wprowadzone zostało ułatwienie polegające na tym, że listy osób mających dostęp do informacji poufnych mogą ograniczać się jedynie do osób mających stały dostęp do informacji poufnych.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Konsekwencją wprowadzenia takich zmian była konieczność dostosowania w Rozporządzeniu wykonawczym wzorów listów insiderów, które są zobowiązane prowadzić podmioty z rynku rozwoju MŚP. W stosunku do tych podmiotów rozporządzenie przewiduje, że listy osób mających stały dostęp do informacji poufnych w stosunku do analogicznych list prowadzonych przez emitentów notowanych na rynku regulowanym różnią się tym, że nie ma obowiązku podawania daty urodzenia oraz dodano pozycję „dostęp wygasł”. Natomiast zwykłe listy insiderów (o ile emitent zdecyduje się je prowadzić lub państwo członkowskie nałoży taki wymóg) w stosunku do analogicznych list prowadzonych przez emitentów notowanych na rynku regulowanym różnią się tym, że nie ma obowiązku podawania: nazwiska rodowego, nazwy i adresu przedsiębiorstwa, pełnego adresu zamieszkania, prywatnych numerów telefonów.

W mniejszym zakresie rozporządzenie dotknęło emitentów notowanych na rynku regulowanym. Nastąpiła bowiem kosmetyczna zamiana kolejności kolumn: „data urodzenia” została zamieniona
z „krajowy numer identyfikacyjny”.

Omawiane rozporządzenie zastępuje Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/347 weszły w życie 3 sierpnia 2022 r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź