Czy to koniec zarabiania na Instagramie?

Doradztwo prawne

Czy to koniec zarabiania na Instagramie?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Czy to koniec zarabiania na Instagramie?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy treści sponsorowane prezentowane na blogach, Instagramie czy Facebooku przez gwiazdy Internetu są właściwie oznaczane. Zgodnie z informacjami płynącymi bezpośrednio od Prezesa UOKIK Tomasza Chróstnego: „wobec gwałtownie rosnącego rynku usług reklamowych oferowanych przez influencerów działających w social mediach i stosowanej przez nich kryptoreklamy konieczne jest przyjrzenie się zasadom ich współpracy z markami i agencjami reklamowymi, a także weryfikacja przejrzystości i transparentności przekazu dla innych użytkowników sieci.” UOKIK oświadczył, że z przeprowadzonego rozeznania wynika, że wiele treści o charakterze handlowym na profilach influencerów na Instagramie, Youtubie, Facebooku czy w innych social mediach nie jest w ogóle oznaczanych jako reklama. Inne są oznaczane niewystarczająco, np. jedynie poprzez hasztag #ad, który dla polskiego internauty może być niezrozumiały. Jak zatem reklamować się zgodnie z prawem?

Porady online

Prawniczy Help Desk

Zgodnie z treścią art. 16. ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklama, która w szczególności jest sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, ale także taka, która wprowadza klienta w błąd i może przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Za reklamę wprowadzającą w błąd może zostać uznana każda reklama, która w jakikolwiek sposób, w tym przez swoją formę, wprowadza lub może wprowadzić w błąd osoby, do których jest skierowana lub dociera i która, z powodu swojej zwodniczej natury, może wpłynąć na ich postępowanie gospodarcze lub która, z tych powodów, szkodzi lub może szkodzić konkurentowi. Przy określaniu, czy reklama jest wprowadzająca w błąd, należy wziąć pod uwagę wszystkie jej cechy, w szczególności zawarte w niej informacje dotyczące: cech charakterystycznych towarów lub usług, takich jak ich dostępność, rodzaj, wykonanie, skład, sposób i data produkcji lub wykonania, przydatność do celu, zastosowanie, ilość, specyfikacja, pochodzenie geograficzne lub handlowe lub spodziewane rezultaty jego zastosowania oraz rezultaty i szczególne właściwości testów lub kontroli wykonanych na towarach lub usługach, ceny lub sposobu obliczenia ceny i warunków dostawy towarów lub świadczenia usług, rodzaj, właściwości i prawa reklamującego, takie jak jego tożsamość i majątek, kwalifikacje i prawa własności przemysłowej, handlowej lub prawa własności intelektualnej, a także jego nagrody i wyróżnienia.
Problem badany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy w znacznej mierze tzw. kryptoreklamy, przez którą należy rozumieć wypowiedź (formę przekazu medialnego), która, pomimo wrażenia neutralnej informacji ma na celu zachęcenie potencjalnego odbiorcy do nabycia towaru lub usługi. W celu odróżnienia neutralnej informacji handlowej od przekazu reklamowego, należy przede wszystkim uwzględnić konsekwencje w sferze emocjonalnej konsumenta, o ile w przypadku neutralnej informacji handlowej jej przekaz ma charakter oznajmujący, o tyle reklama charakteryzuje się perswazją polegającą w szczególności na wzmacnianiu określonego przekazu w sposób prowadzący do zainteresowania klienta danym towarem lub usługą, a w konsekwencji zmierzający do zawarcia przez niego umowy/zakupu towaru. Jednym z najbardziej narażonych na nieprawidłowości obszarem działalności zarobkowej influencerów, blogerów czy youtuberów jest lokowanie produktów, które może zostać uznane za nieuczciwą praktykę wtedy, gdy jest ono celowe oraz odpłatne, a odbiorcy nie zostali poinformowani o jego wystąpieniu. Działanie UOKIKu może sprawić, że każdy post na Instagramie czy film na Youtube, zawierający płatną promocję danego produktu czy usługi będzie musiał zawierać czytelne i przejrzyste informacje na temat komercyjnej współpracy twórcy i marki, a stosownie przez twórców internetowych hasztagi #ad czy też #commerce mogą okazać się niewystarczające. „Chcemy uporządkować rynek treści sponsorowanych w portalach społecznościowych, tak aby internauci dostawali jasny przekaz, co jest reklamą, a co obiektywną recenzją produktu. Konsumenci nie mogą być wprowadzani w błąd. Po zakończeniu postępowania nie wykluczamy opublikowania wytycznych dla osób promujących produkty w internecie. Liczymy na ich dobrą wolę i samoregulację. Mamy nadzieję, że nie będzie konieczne sięgnięcie po bardziej drastyczne środki, np. kary finansowe względem tych, którzy wprowadzając konsumentów w błąd naruszaliby ich zbiorowe interesy” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK Z naszego doświadczenia umowy stosowane pomiędzy twórcami a markami, z którymi współpracują coraz częściej przewidują szczegółowo zakres treści jakie muszą znaleźć się w opisie posta lub – w przypadku Instagrama – hashtagów jakimi dany post musi być opatrzony, jednakże ostatecznie, co do zasady to twórca jest odpowiedzialny za treści, które publikuje oraz ich formę. W przypadku wątpliwości rozsądnym wyjściem będzie konsultacja ze specjalistą w tym zakresie i to zarówno po otrzymaniu wezwania z Urzędu, jak i przed opublikowaniem wpisu reklamowego.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź

Brak produktów w koszyku.