Czy fiskus uderzy w szarą strefę?

Doradztwo prawne

Czy fiskus uderzy w szarą strefę?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Obowiązki wynikające z postanowień Dyrektywy DAC7 (Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 r.), rozszerzą istniejące przepisy dotyczące wymiany informacji i współpracy administracyjnej o nowe zadania sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych.

Postanowienia dyrektywy mają zostać implementowane przez Państwa członkowskie, w tym Polskę, i powinny obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Projektowane zmiany wprowadzą nowe obowiązki w zakresie wymiany i przekazywania informacji o rozliczeniach podatkowych. W konsekwencji, nowa regulacja zobowiąże operatorów platform cyfrowych (za pomocą, których oferowane są towary i usługi, np. OLX, Allegro, Vinted, Booking oraz Airbnb) do raportowania o dochodach osiąganych przez sprzedawców za pośrednictwem ich platform.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Przedmiotowe raportowanie będzie spoczywało na operatorach platform cyfrowych ułatwiających dokonywanie sprzedawcom następujących czynności:

  • najem nieruchomości lub miejsc parkingowych,
  • usługi świadczone osobiście,
  • sprzedaż towarów,
  • najem środków transportu.

Informacje, podlegające przekazaniu, będą obejmowały dane sprzedawców oraz dane o osiągniętych przez nich przychodach za pośrednictwem platform e-commerce. W przypadku najmu nieruchomości, będzie również należało ujawnić dane dotyczące najmowanej nieruchomości, w tym adres oraz długość okresu najmu.

Nowe regulacje wprowadzą dodatkowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych m.in.: dotyczące wdrożenia procedur należytej staranności w weryfikacji sprzedawców i dostosowania systemów w celu pozyskania odpowiednich danych wymaganych dla prawidłowej realizacji nowych obowiązków sprawozdawczych; a także wprowadzenia (bądź dostosowania) procedur w zakresie ochrony danych (RODO) pozyskiwanych w związku z nałożonymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Z obowiązku raportowania mają być wyłączeni sprzedawcy, którzy dokonają mniej niż 30 transakcji sprzedaży, a ich wynagrodzenie nie przekroczy równowartości 2.000 euro w ciągu roku.

Dyrektywa DAC7 jest próbą uregulowania zjawiska tzw. ekonomii współdzielenia, polegającej na masowej działalności osób nieprowadzących biznesu, a które przeprowadzają drobne transakcje, tym samym przyczyniając się do zmniejszenia konkurencyjności firm oficjalnie zarejestrowanych, w tym opłacających niemałe podatki z tytułu prowadzenia przez siebie oficjalnej, zarejestrowanej działalności.

Aby zobrazować przedmiotową sytuację jako przykład można wskazać przypadki sprzedaży towarów np. przez Allegro czy oferty najmu pokoi przez AirBnb. W przypadku najmowania pomieszczeń za pośrednictwem AirBnB w dużych miastach i miejscowościach atrakcyjnych dla turystów, działalność taka jest poważną konkurencją dla oficjalnie działających hoteli i pensjonatów.

Ministerstwo Finansów w ostatnich publicznych wypowiedziach wskazało, że obecnie toczą się już prace nad projektem przepisów, które mają nałożyć na operatorów platform internetowych obowiązek przesyłania organom podatkowym informacji o wartości transakcji dokonywanych za pośrednictwem tych platform przez poszczególnych sprzedawców. Już dziś śledzone są internetowe transakcje pod kątem sprawdzenia czy sprzedaż prowadzona przez Internet jest zgodna z prawem i czy są odprowadzane od niej podatki.

 

Podsumowując, Dyrektywa DAC7 będzie miała bezpośredni wpływ na wąską grupę podmiotów tj. operatorów elektronicznych platform pośrednictwa sprzedaży towarów i usług.

Może się jednak okazać, że wiele firm sprzedających doraźnie i pomocniczo, za pośrednictwem kanałów elektronicznych swoje produkty i usługi, również zostanie objęta nowymi obowiązkami.

W praktyce zaś, wszystkich podatników prowadzących sprzedaż elektroniczną czeka przynajmniej weryfikacja, czy nie podlegają nowym obowiązkom, a jeżeli tak – w jakim zakresie.

Ponadto, pod lupą znajdą się sprzedawcy; w tym ich dane o wielkości sprzedaży czy położenia nieruchomości wykorzystywanych do świadczenie usług. W szczególności zainteresowaniem fiskusa będą cieszyć się podmioty płacące podatki niewspółmiernie niskie do ilości i wartości transakcji dokonywanych za pośrednictwem platform e-commerce’owych.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź