Zespół

Adwokatów, Radców Prawnych i ekspertów

Zespół Adwokatów, Radców Prawnych i specjalistów z zakresu legal compliance, a w szczególności implementacji i realizacji obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, w ramach nowych rozwiązań legislacyjnych. Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spółek w obszarze korporacyjnym, opiniowaniem kluczowych kontraktów i wsparciem prawnym przedsięwzięć biznesowych klientów, a także bieżącym doradztwem z zakresu prawa pracy. Świadczymy również obsługę klientów w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz kompleksową obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Specjalistyczna wiedza zespołu gwarantuje najwyższą jakość obsługi prawnej i wsparcie w wyjątkowo skomplikowanych sprawach.

Komplementariusz, partner zarządzający

Justyna Halaś

Radca Prawny, Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego; jej artykuły ukazały się m.in. w „Rozprawach Ubezpieczeniowych”, kwartalniku „Glosa”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Monitorze Prawa Handlowego” oraz w monografiach naukowych.

Absolwentka prawa i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; radca prawny od 2013 r.

Prelegentka na konferencjach naukowych i branżowych. Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Handlowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W codziennej pracy doradza podmiotom gospodarczym, w tym spółkom notowanym na GPW.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym, konsumenckim oraz prawie rynku kapitałowego

Nasz

Zespół

Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Katarzyna Hareża

Katarzyna Haręża jest radcą prawnym i specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz ochronie danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Niezależnie od świadczonej w ramach Kancelarii pomocy prawnej świadczy też usługi jako Inspektor Ochrony Danych w spółce giełdowej oraz jej podmiotach zależnych.

Katarzyna Haręża ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2012 r. złożyła egzamin radcowski i uzyskała wpis na listę radców prawnych nr WR-2371. Włada biegle językiem angielskim. Posiada certyfikat znajomości angielskiego języka prawniczego ILEC.

Adwokat

Michał Konieczny

Współpracując z klientami biznesowymi nierzadko rekomenduje niekonwencjonalne rozwiązania pozwalające na pokonywanie aktualnych i unikanie przyszłych problemów natury prawnej, dbając o dalszy rozwój ich działalności. Aktualnie zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi branży fotowoltaicznej, przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom rynkowym i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskał w 2015 r. W profesjonalnej praktyce zawodowej specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnoskarbowych.
Adwokat

Karolina Suchecka

Karolina Suchecka. Adwokat z kilkuletnim doświadczeniem procesowym, z powodzeniem prowadziła procesy w różnorodnych sprawach przed sądami rejonowymi, okręgowymi jak i apelacyjnymi.
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpis na listę adwokatów uzyskała w roku 2019. Jeszcze w czasie aplikacji adwokackiej zajmowała się obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego, sporządzała umowy, prowadziła procesy w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Prowadzi zarówno sprawy gospodarcze i cywilne, jak i sprawy rodzinne, karne, karnoskarbowe i spadkowe. Reprezentowała i broniła klientów w sprawach karnych, w tym w trakcie postępowania przygotowawczego, na posiedzeniach aresztowych i w sprawach, w których klientom stawiane były zarzuty udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, zarzuty popełnienia przestępstw gospodarczych i karnoskarbowych. Posiada również wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych, doradzała jednostkom samorządu terytorialnego w trakcie prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych, przygotowywała i opiniowała dokumenty przetargowe, umowy z zakresu zamówień publicznych w tym umowy na roboty budowlane, reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczyła również i reprezentowała klientów w procesach, w których rozpatrywane były odwołania od decyzji UOKiK, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.
Adwokat

Aleksandra Czekaj

Aleksandra Czekaj zajmuje się obsługą bieżącej działalności podmiotów gospodarczych oraz prawem korporacyjnym spółek, w tym w zakresie sporządzenia umów spółek oraz statutów, przygotowania projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzenia walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych. Zapewnia także pomoc prawna w zakresie m.in. wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zmian w rejestrze.

W swojej  praktyce zawodowej zajmowała się świadczeniem pomocy prawnej, zarówno Klientom biznesowym, jak i indywidualnym, w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, rodzinnego oraz gospodarczego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracyjnymi. Posiada również doświadczenie w zakresie postępowań mediacyjnych oraz zawieraniu ugód przed sądem.  Adwokat Aleksandra Czekaj jest absolwentką studiów prawniczych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, gdzie po zdaniu egzaminu adwokackiego, jest również wpisana na listę adwokatów.

Prawnik, Specjalista ds. Relacji Inwestorskich

Aneta Zdziech

Aneta Zdziech jest ekspertem odpowiedzialnym za zagadnienia związane z relacjami inwestorskimi spółek publicznych. Obecnie w Kancelarii zajmuje się doradztwem dla spółek będących obecnych na giełdzie w zakresie IR Compliance.

Jest odpowiedzialna za wsparcie spółek notowanych na rynkach regulowanych w zakresie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia MAR. Wspiera również pracę zespołu w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i izb gospodarczych, będących klientami Kancelarii.   

Aneta uzyskała tytuł magistra na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również szkołę Hochschule Zittau/Görlitz (Vorkurs, DSH). Włada językiem niemieckim.

radca prawny Cyprian
Radca Prawny

Cyprian Sobiński

Radca prawny specjalizujący się w compliance prawnym, prawem spółek handlowych, prawem pracy i prawem umów.

Doświadczenie zdobywał świadcząc usługi na rzecz międzynarodowych i polskich grup kapitałowych. Obecnie realizuje się jako szkoleniowiec, zajmuje się wdrożeniami procedur AML/CFT, bieżącym doradztwem w zakresie zgodności z nowo wprowadzanymi regulacjami oraz kontrolą wiarygodności kontrahentów Klientów kancelarii.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Radca Prawny od 2022 r. Pasjonat prawa podatkowego.

Aplikant radcowski

Karina Wycisk

W Kancelarii zajmuje się obsługą spółek w obszarze korporacyjnym, opiniowaniem kluczowych kontraktów i wsparciem prawnym przedsięwzięć biznesowych klientów.
Karina Wycisk aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie w Kancelarii zajmuje się obsługą spółek w obszarze korporacyjnym, opiniowaniem kluczowych kontraktów i wsparciem prawnym przedsięwzięć biznesowych klientów.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print