Wycinka drzew w strefie kontrolowanej gazociągu

Doradztwo prawne

Wycinka drzew w strefie kontrolowanej gazociągu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gazociągi przebiegające przez działkę, ze względu na tzw. strefy kontrolowane mogą znacznie ograniczać nie tylko możliwość budowy domu, ale także np. sadzenie drzew. Zdarza się również, że właściciele nie wiedzą o takich ograniczeniach albo dowiadują się o nich dopiero po wizycie na działce, wiele lat po jej odziedziczeniu. W sytuacji, gdy zastaniemy drzewa w strefie kontrolowanej gazociągu, należy zgłosić ten fakt operatorowi – korzenie drzew mogą bowiem prowadzić do uszkodzenia gazociągu.

Jeżeli operator gazociągu uzna, że istnieje podstawa do ich usunięcia, wystąpi najczęściej najpierw do nas, a potem do właściwego organu, o zgodę na wycinkę. W takim przypadku, właściciele nieruchomości mają prawo do odszkodowania, o czym nie każdy wie.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Czego zatem może się domagać właściciel nieruchomości?

Jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, następuje na wniosek właściciela urządzenia przesyłowego, ma on obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości lub na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Co do zasady ustalenie odszkodowania za wycięte drzewo lub krzew następuje na podstawie umowy stron.

A co jeżeli przedsiębiorca przesyłowy i właściciel nieruchomości nie dojdą do porozumienia?

W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

 

Podstawa prawna:
art. 83e ustawy o ochronie przyrody

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź

Brak produktów w koszyku.