Consulting Insurance

Doradztwo prawne

dla klienta indywidualnego

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Klienci Kancelarii Halaś i Wspólnicy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo w sprawach cywilnych, w tym zwłaszcza w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Klienci Kancelarii Halaś i Wspólnicy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i doradztwo w sprawach cywilnych, w tym zwłaszcza w zakresie prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.

Oferujemy pomoc w ramach doradztwa merytorycznego na etapie negocjacji umów, jak i fachowego zastępstwa procesowego. Reprezentujemy Klientów także w toku realizacji ich roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Do powierzonej nam sprawy podchodzimy z uwagą i zaangażowaniem. – uzyskanie dla Klienta odszkodowania za nienależyte wykonie umowy jest dla nas równie istotne jak naprawienie wielomilionowych szkód powstałych na skutek niekorzystnych decyzji inwestycyjnych podejmowanych pod wpływem błędu.

Kancelaria świadczy pomoc także w zakresie prawa spadkowego. Doradzamy Klientom i reprezentujemy ich przy dokonywaniu wszelkich czynności na wypadek śmierci. Nadto prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i postępowania działowe, w ramach czynności przedprocesowych, jak i postępowań sądowych.

Piszemy umowy. Podstawą sukcesu jest dobrze napisana umowa, która zabezpieczy strony na wypadek konfliktu lub niepowodzenia. Kancelaria Halaś i Wspólnicy przygotowuje umowy dopasowane do indywidualnych potrzeb, zapewniając tym samym najlepsze rozwiązania prawne, w celu realizacji zamierzonych celów strony.

Na gruncie prawa zobowiązań zespół Kancelarii sporządza i opiniuje projekty umów sprzedaży, umów świadczenia usług, najmu, cesji, leasingu, spedycji oraz innych kontraktów dotyczących zobowiązań. Wieloletnie doświadczenie naszych pełnomocników w sprawach cywilnych gwarantuje najwyższą jakość obsługi oraz rozwiązanie problemu w sposób najlepiej zabezpieczający interesy Klienta.

Oferujemy pomoc na każdym z etapów, związanych z realizacją przedmiotu kontraktu. Wspieramy w negocjacjach warunków biznesowych, kompleksowo opracowujemy umowy oraz dbamy o zabezpieczenie ich wykonania. W razie wystąpienia problemów niemożliwych do rozwiązania na drodze polubownej, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź

Brak produktów w koszyku.