Prawnik korporacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych)

Doradztwo prawne

Prawnik korporacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Twój zakres obowiązków:

 • bieżące doradztwo prawne: przygotowywanie i opiniowanie umów, przygotowywanie opinii prawnych i rekomendacji, udział w negocjacjach.
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków korporacyjnych.
 • przygotowanie umów oraz procedur postępowania.
 • wsparcie procesów negocjacji umów i porozumień biznesowych z kontrahentami w zakresie ochrony danych osobowych.
 • przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń z obszaru RODO.
 • identyfikacja procesów biznesowych wymagających doskonalenia w obszarze ochrony danych osobowych i wprowadzanie usprawnień.
 • zapewnienie wysokiej jakości porad prawnych z uwzględnieniem wszystkich obszarów działalności i ogólnej zgodności oraz prywatności danych.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze.
 • doświadczenie w pracy jako prawnik in-house lub w kancelarii prawnej.
 • praktyczna wiedza z zakresu prawa cywilnego, obsługi spółek handlowych, przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz prawa korporacyjnego.
 • samodzielność i zdolność do podejmowania decyzji.
 • umiejętność przygotowywania czytelnych rekomendacji działania i oceny ryzyka.
 • prawidłowe zarządzanie oczekiwaniami oraz zmieniającymi się priorytetami.
 • zdolność do pracy jako członek zespołu, jak i samodzielnego wykonywania zadań.
 • zdolności komunikacyjne, w tym umiejętność prostego przekazywania wiedzy prawniczej.
 • znajomość języka angielskiego (mile widziana).

To oferujemy:

 • pracę w perspektywicznej firmie.
 • pełne wdrożenie do organizacji.
 • umowę o pracę lub B2B,
 • prywatna opieka medyczna i dofinansowanie do karty sportowej.
 • ruchomy czas pracy (rozpoczynamy pracę między 6:30-9:30).

Benefity:

 • prywatna opieka medyczna.
 • ubezpieczenie na życie.
 • możliwość pracy zdalnej.
 • elastyczny czas pracy.
 • spotkania integracyjne.
 • kawa / herbata.
 • pikniki rodzinne.
Interesująca oferta?
Wyślij na adres: biuro@halasiwspolnicy.pl swoje CV z odpowiednimi zgodami. Z niecierpliwością czekamy na Twoje CV!

UWAGA! Wyślij odpowiednią zgodę!

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@halasiwspolnicy.pl. Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

 1. Zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu w celu udziału w rekrutacji”.
 3. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach tej firmy treść zgody powinna być następująca: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu w celu udziału w obecnej i przyszłych rekrutacjach”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-012), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000839551.
  2. W sprawach przetwarzania danych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@halasiwspolnicy.pl lub listownie, pisząc na adres Administratora.
  3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zaś dane niewymagane przepisami prawa będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa pracy stanowi wymóg ustawowy. Odmowa ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Dane są przetwarzane do zakończenia rekrutacji, a jeżeli kandydat wyraził zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane do końca następnego roku (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  6. Przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty świadczące usługi kadrowe i IT.
  8. Posiada Pani/n prawo żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/n złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów wynikających z prawie uzasadnionych interesów, przy czym sprzeciw przysługuje, jeśli nie występują nadrzędne cele przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  11. Pani/a dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź

Brak produktów w koszyku.