Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia służebności przesyłu

Doradztwo prawne

Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie zasiedzenia służebności przesyłu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Do niedawna wydawało się, że zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłu jest dość ujednolicone – co do zasady przyjmowano, że do biegu zasiedzenia wlicza się cały okres posadowienia urządzenia. Tym bardziej należy dostrzec wyłamanie się z dotychczasowego podejścia przez Sąd Najwyższy, który w postanowieniu z 24 lutego 2023 r. (sygn. akt III CZP 108/22) uznał, że dominujące dotychczas w orzecznictwie podejście należy uznać za sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa rzeczowego.

Porady online

Prawniczy Help Desk

Sąd Najwyższy wskazał, że przyjęcie, że przed 3 sierpnia 2008 r. mogła istnieć w systemie prawnym służebność „o treści odpowiadającej służebności przesyłu”, stoi w sprzeczności z zasadą zamkniętego katalogu praw rzeczowych. W postanowieniu wskazano także, że przyjęcie istnienia w stanie prawnym obowiązującym przed 3 sierpnia 2008 r. służebności „o treści odpowiadającej służebności przesyłu” , a tym samym doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do zasiedzenia służebności przesyłu narusza zakaz działania prawa wstecz. W konsekwencji powoduje to negatywne skutki dla właścicieli nieruchomości, na których wiele lat przed przyjęciem niekorzystnej wykładni, posadowiono urządzenia przesyłowe.
Podsumowując, zmiana podejścia w tym zakresie powoduje, że właściciele nieruchomości zyskali dodatkową argumentację w przypadku, gdy przedsiębiorca przesyłowy powołuje się na zasiedzenie. Warto z niej skorzystać samodzielnie albo zwrócić się o pomoc do specjalisty.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Nasze

Usługi

Group 202

Szkolenia

Szkolenia

AML – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu RODO – ochrona danych osobowych
Sprawdź

Dla klienta indywidualnego

Dla klienta indywidualnego

Pomagamy w zakresie prawa cywilnego, karnego, pracy. Umowy, kontrakty. Spadki.
Sprawdź
kancelaria porady onlin

Porady Online

Porady Online

Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa prawnego online dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.
Sprawdź
ico_biznes

Prawo spółek

Prawo Spółek

Rejestracja spółki, Due diligence spółki, Umowa, Statut spółki, Organizacja i przeprowadzenie zgromadzenia i inne
Sprawdź
Group 209

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek

Przekształcenia spółek, fuzje i przejęcia. Przygotowanie i przeprowadzenie nabycia, sprzedaży, przekształceniu, dzieleniu i łączeniu spółek.
Sprawdź
Group 210

Prawo rynku
kapitałowego

Prawo rynku
kapitałowego

Obowiązki informacyjne oraz notyfikacyjne spółek. Obsługa relacji inwestorskich
Sprawdź
Group 224

Prawo ochrony
konkurencji

Prawo ochrony
konkurencji

Identyfikujemy możliwe ryzyka. Doradztwo w prawne w zakresie: naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszanie zakazu konkurencji.
Sprawdź
Group 205

RODO

RODO

Wdrożenia RODO, Szkolenia, Audyty prawne, Wsparcie obsługi naruszeń ochrony danych osobowych Doradztwo i reprezentacja podczas kontroli UODO.
Sprawdź

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Doradztwo w zakresie Prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego. Zastępstwo procesowe. Negocjacje umów i kontraktów. Umowy inwestycyjne.
Sprawdź
Group 222

Prawo karne

Prawo karne

Zapewniamy obronę swoich Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych na każdym etapie postępowania.
Sprawdź
Group 224

Prawo pracy

Prawo pracy

Bieżące doradztwo dla działów HR i kadry menedżerskiej. Restrukturyzacja zatrudnienia (w tym zwolnienia indywidualne oraz grupowe). Zbiorowe prawo pracy.
Sprawdź

Obsługa branży
marketingowej

Obsługa branży
marketingowej

Przygotowywanie umów. Opracowywanie regulaminów promocji, konkursów, polityk prywatności i zgód na telemarketing.
Sprawdź

Brak produktów w koszyku.