Doradztwo prawne z zakresu

Prawo zamówień publicznych

Group 228

Profesjonalne i kompleksowe wsparcie kancelarii od momentu sporządzenia dokumentacji przetargu, przygotowania zamówienia do momentu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.

Prawidłowo przygotowane postępowanie o udzielenie zamówienia czy wygrany przetarg, to cele każdego z zamawiających i wykonawców. Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych miesząca się w mieście Wrocław oferuje profesjonalne doradztwo oraz obsługę na każdym etapie postępowania, zarówno w procesie udzielania, jak i ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający mogą liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie od momentu sporządzenia dokumentacji i przygotowania zamówienia do momentu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.

Wykonawcom natomiast oferujemy pomoc prawników z kancelarii prawnej w skutecznym ubieganiu się o pozyskanie zamówienia, w szczególności sporządzanie pism i wniosków do Zamawiających, zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, jak również w udzielaniu odpowiedzi na wezwania, w tym wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.   

Świadczymy również pełen zakres usług prawnych związanych ze sporządzaniem odwołań  (wzór) do Krajowej Izby Odwoławczej, sporządzaniem odpowiedzi na odwołanie, przystąpień do postępowania odwoławczego oraz związaną z tym reprezentacją Klienta na rozprawie przed KIO. Oferujemy również dalszą pomoc prawną w postępowaniach przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 

 

Jak pobrać wzór pełnomocnictwa w  postępowaniu odwoławczym?

Zgłoś się do Kancelarii prawnej Radców prawnych i pobierz plik.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Nasze

Usługi

Nowa oferta

dzielimy się doświadczeniem