Usługi

Czy Omnibus zrewolucjonizuje rynek e-commerce?

W najbliższym czasie przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany. Wynika to z uchwalenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, tzw. dyrektywy „Omnibus”, jaka powstała […]
Read more

Brak produktów w koszyku.