Aktualności

Jak bardzo liczy się ESG?

Raportowanie kwestii E- środowiskowych, S – społecznych, G – ładu korporacyjnego, kiedyś dobrowolność, dziś – powoli staję się koniecznością. Z jednej strony głośno mówi się o tym, że postępująca w zawrotnym tempie degradacja środowiska naturalnego powoduje, że mamy mało czasu na zmiany, a działania powinny zostać podjęte nie tylko przez władzę publiczną, ale także przez […]
Read more

Czy fiskus uderzy w szarą strefę?

Obowiązki wynikające z postanowień Dyrektywy DAC7 (Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 r.), rozszerzą istniejące przepisy dotyczące wymiany informacji i współpracy administracyjnej o nowe zadania sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych. Postanowienia dyrektywy mają zostać implementowane przez Państwa członkowskie, w tym Polskę, i powinny obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Projektowane zmiany wprowadzą nowe obowiązki w […]
Read more

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r.

Prokurent samoistny – władza absolutna?! Opublikowano Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1210 z dnia 13 lipca 2022 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, w odniesieniu do formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji.   Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianą Rozporządzenia […]
Read more

Uważaj na #hashtag

Zgodnie z komunikatem Prezesa UOKIK, w ramach prowadzonych postępowań w sprawie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych oraz podejrzenia scamu, organ skierował wystąpienia do kilkudziesięciu wiodących influencerów zbierając informacje o funkcjonowaniu branży influencer marketingu oraz weryfikując prawidłowość oznaczania przez nich treści reklamowych w mediach społecznościowych. Kilku odpytywanych twórców nie udzieliło informacji lub nie przesłało dokumentów, […]
Read more

Czy to koniec zarabiania na Instagramie?

Czy to koniec zarabiania na Instagramie? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy treści sponsorowane prezentowane na blogach, Instagramie czy Facebooku przez gwiazdy Internetu są właściwie oznaczane. Zgodnie z informacjami płynącymi bezpośrednio od Prezesa UOKIK Tomasza Chróstnego: „wobec gwałtownie rosnącego rynku usług reklamowych oferowanych przez influencerów działających w social mediach i stosowanej przez nich kryptoreklamy […]
Read more

Umowa o prowadzenie Fanpage na portalach społecznościowych

Umowa o prowadzenie Fanpage na portalach społecznościowych W świetle nieustannie rozwijającego się rynku e-commerce, który przenosi do sieci Internet coraz więcej usług i branż, pojawia się także potrzeba kreowania wizerunku marek, nowych form reklamy, a także szybszego kontaktu z klientami. Coraz więcej podmiotów oferuje także swoje usługi w zakresie opieki nad fanpage’ami prowadzonymi przez usługodawców […]
Read more