Aktualności

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia działek pod budowę dróg

Obecnie kwestia nabywania nieruchomości pod drogi oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu została uregulowana w tzw. „specustawie drogowej”, czyli w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2024, poz. 311). Zanim jednak dojdzie do faktycznego podziału nieruchomości, właściwy zarządca drogi dysponujący już […]
Read more

Odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia działek pod budowę dróg

Obecnie kwestia nabywania nieruchomości pod drogi oraz wypłaty odszkodowań z tego tytułu została uregulowana w tzw. „specustawie drogowej”, czyli w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2024, poz. 311). Zanim jednak dojdzie do faktycznego podziału nieruchomości, właściwy zarządca drogi dysponujący już […]
Read more

Marketing elektroniczny oraz cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowych

Marketing elektroniczny jest regulowany zarówno przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, jak i przez przepisy ustawy […]
Read more

Sukces Kancelarii – wygrana w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie

Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny wyrok dla klienta reprezentowanego przez naszą kancelarię w niedawno rozpoznawanej sprawie związanej z zakwestionowanym wyborem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Rozprawa trwała ponad 5 godzin i zakończyła się korzystnie dla naszego Klienta, dzięki zaangażowaniu naszego Zespołu, w tym adw. Aleksandry Czekaj, która reprezentowała Klienta […]
Read more

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawach pożyczek od firm pożyczkowych

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiła się informacja o złożeniu w imieniu konsumenta skargi nadzwyczajnej w sprawie o zapłatę, opartej na umowie pożyczki zawartej przez konsumenta z firmą pożyczkową. To nie pierwsza taka sprawa, w której Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w interesie pożyczkobiorcy. W opisanym w komunikacie RPO z dnia 3 kwietnia 2023 r. przypadku, […]
Read more

Rewolucja w planowaniu przestrzennym

W dniu 7 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja zakłada liczne zmiany w dotychczasowych procedurach, które, jak zapewnia resort, mają na celu uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie planowania przestrzennego w gminach. Jednym słowem, zmiany mają uprościć politykę przestrzenną gminy i procedury planistyczne, tak aby szybciej realizowane były […]
Read more

Brak produktów w koszyku.