Aktualności

Sukces Kancelarii – wygrana w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie

Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny wyrok dla klienta reprezentowanego przez naszą kancelarię w niedawno rozpoznawanej sprawie związanej z zakwestionowanym wyborem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Rozprawa trwała ponad 5 godzin i zakończyła się korzystnie dla naszego Klienta, dzięki zaangażowaniu naszego Zespołu, w tym adw. Aleksandry Czekaj, która reprezentowała Klienta […]
Read more

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawach pożyczek od firm pożyczkowych

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiła się informacja o złożeniu w imieniu konsumenta skargi nadzwyczajnej w sprawie o zapłatę, opartej na umowie pożyczki zawartej przez konsumenta z firmą pożyczkową. To nie pierwsza taka sprawa, w której Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w interesie pożyczkobiorcy. W opisanym w komunikacie RPO z dnia 3 kwietnia 2023 r. przypadku, […]
Read more

Rewolucja w planowaniu przestrzennym

W dniu 7 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja zakłada liczne zmiany w dotychczasowych procedurach, które, jak zapewnia resort, mają na celu uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie planowania przestrzennego w gminach. Jednym słowem, zmiany mają uprościć politykę przestrzenną gminy i procedury planistyczne, tak aby szybciej realizowane były […]
Read more

Dyrektywa CSRD- jakie masz obowiązki

W bieżącym roku weszła w życie długo wyczekiwana dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która rozszerza obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw m.in. na środowisko. Od kiedy? Wprowadzenie nowych regulacji prawnych zostało podzielone na kilka etapów: I etap – za 2024 rok (rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia i po tej dacie), […]
Read more

Ochronić względną równowagę płci

Po blisko 10ciu latach porozumienie w sprawie dyrektywy o udziale kobiet w zarządach zostało osiągnięte przez Parlament Europejski i Rada UE. 7 grudnia 2022 r. opublikowano dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. Dyrektywa weszła w życie 27 grudnia 2022 r. Teraz Państwa […]
Read more

Brak produktów w koszyku.