Sukces Kancelarii – wygrana w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie

Krajowa Izba Odwoławcza wydała korzystny wyrok dla klienta reprezentowanego przez naszą kancelarię w niedawno rozpoznawanej sprawie związanej z zakwestionowanym wyborem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Rozprawa trwała ponad 5 godzin i zakończyła się korzystnie dla naszego Klienta, dzięki zaangażowaniu naszego Zespołu, w tym adw. Aleksandry Czekaj, która reprezentowała Klienta […]
Read more

Prawnik korporacyjny (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych)

Twój zakres obowiązków: bieżące doradztwo prawne: przygotowywanie i opiniowanie umów, przygotowywanie opinii prawnych i rekomendacji, udział w negocjacjach. nadzór nad wykonywaniem obowiązków korporacyjnych. przygotowanie umów oraz procedur postępowania. wsparcie procesów negocjacji umów i porozumień biznesowych z kontrahentami w zakresie ochrony danych osobowych. przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń z obszaru RODO. identyfikacja procesów biznesowych wymagających doskonalenia w […]
Read more

Przepisy o przeciwdziałaniu lichwie wejdą w życie już w maju

Uchwalony pakiet zmian mających na celu zlikwidowanie nieprawidłowości w udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim wchodzi w życie już 18 maja tego roku. Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie wprowadza zmiany między innymi do przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawodawca w dodanych nowymi przepisami art. […]
Read more

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawach pożyczek od firm pożyczkowych

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich pojawiła się informacja o złożeniu w imieniu konsumenta skargi nadzwyczajnej w sprawie o zapłatę, opartej na umowie pożyczki zawartej przez konsumenta z firmą pożyczkową. To nie pierwsza taka sprawa, w której Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w interesie pożyczkobiorcy. W opisanym w komunikacie RPO z dnia 3 kwietnia 2023 r. przypadku, […]
Read more

Rewolucja w planowaniu przestrzennym

W dniu 7 marca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowelizacja zakłada liczne zmiany w dotychczasowych procedurach, które, jak zapewnia resort, mają na celu uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie planowania przestrzennego w gminach. Jednym słowem, zmiany mają uprościć politykę przestrzenną gminy i procedury planistyczne, tak aby szybciej realizowane były […]
Read more

Dyrektywa CSRD- jakie masz obowiązki

W bieżącym roku weszła w życie długo wyczekiwana dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która rozszerza obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw m.in. na środowisko. Od kiedy? Wprowadzenie nowych regulacji prawnych zostało podzielone na kilka etapów: I etap – za 2024 rok (rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia i po tej dacie), […]
Read more