Aktualności – Blog

Jak bardzo liczy się ESG?

Raportowanie kwestii E- środowiskowych, S – społecznych, G – ładu korporacyjnego, kiedyś dobrowolność, dziś – powoli staję się koniecznością. Z jednej strony głośno mówi się

Czytaj więcej »