Aktualności – Blog

Jak bardzo liczy się ESG?

Raportowanie kwestii E- środowiskowych, S – społecznych, G – ładu korporacyjnego, kiedyś dobrowolność, dziś – powoli staję się koniecznością. Z jednej strony głośno mówi się

Czytaj więcej »

Czy fiskus uderzy w szarą strefę?

Obowiązki wynikające z postanowień Dyrektywy DAC7 (Dyrektywa Rady 2021/514 z 22 marca 2021 r.), rozszerzą istniejące przepisy dotyczące wymiany informacji i współpracy administracyjnej o nowe

Czytaj więcej »

Uważaj na #hashtag

Zgodnie z komunikatem Prezesa UOKIK, w ramach prowadzonych postępowań w sprawie oznaczania treści komercyjnych w mediach społecznościowych oraz podejrzenia scamu, organ skierował wystąpienia do kilkudziesięciu

Czytaj więcej »