Dzień: 2022-07-04

Rozwój OZE vs. troska o rozwój działalności rolniczej

Rozwój OZE vs. troska o rozwój działalności rolniczej Degradacja środowiska naturalnego odbywająca się w niemal galopującym tempie doprowadziła do zasłużonego przekierowania uwagi z tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii na alternatywne. Wraz ze wzrostem świadomości o potrzebie odejścia od wykorzystywania paliw kopalnianych polski ustawodawca, w zgodzie z celami Unii Europejskiej w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł […]
Read more

Tożsamość podmiotowa spółek w przypadku przekształcenia ​

Dodaj tu swój tekst nagłówka Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30. 06. 2020 r. (sygn. I CZ 15/20) tożsamość podmiotowa spółek oznacza, że spółka przekształcona nie wstępuje w prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym przysługujące spółce przekształcanej, lecz z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zgodnie z wyrażoną […]
Read more

Brak produktów w koszyku.